SuperMarioPlay logo
spela det ursprungliga Super Mario Bros spelet online gratis.
Spill avBloggSpillingHistorikkMediaKontakt

Spilling

I spelet spelar du rolla som Mario. Du går gjennom Soppriket, overlever kreftene til antagonisten Bowser, og redder Prinsesse Toadstool. Mario bør nå flaggstangen på slutten av kvart nivå for å vinne spelet.

Det er mange myntar spreidde rundt for Mario å samle og spesielle murstein merka med eit spørsmålsteikn, som kan avsløre fleire myntar eller ein spesiell gjenstand når Mario treffer dei. Andre murstein kan òg innehalde nokre myntar eller sjeldne gjenstandar, så om du har nok tid, kan du prøve å treffe dei òg. Om Mario Mario eter ein Super MushroomSuper Mushroom, blir han ein Super Mario Super Mario — han blir dobbelt så stor og får evna til å bryte murstein over seg. Blir han ramma i denne modusen, går han tilbake til vanleg Mario i staden for å døy. Dersom Mario eter ein Fire FlowerFire Flower, blir han ein Fire Mario FireMario — i denne forma får Mario evna til å kaste sprettande eldkuler frå hendene. Om Mario rører ein sprettande Superstjerne (ein sjeldan power-up), blir han til Mario Star. I denne forma er Mario usårbar for nesten alt, og han kan drepe fiendar med ein enkel berøring. Dette er eit midlertidig skjema, så bruk dine nyinnhenta krefter raskt! Ein startar med eit visst tal liv og mistar dei om ein tek skade, fell i ei botnlaus grop eller går tom for tid.

Mario går til angrep på fiendar ved å hoppe oppå dei, sjølv om mange fiendar har ulike reaksjonar på dette. Til dømes vil ein Goomba flate ut og bli slått, medan ein Koopa Troopa vil trekkje seg midlertidig inn i skalet sitt, slik at Mario kan presse det til å øydeleggje andre fiendar, sjølv om dei også kan sprette tilbake mot Mario, som vil skade eller drepe han. Mario kan òg slå fiendar over seg ved å hoppe for å treffe mursteinen når fienden står på den.

Spelet består av åtte heimar med fire undernivå kalla "stadium" i kvar verd. Det siste stadiet i kvar verd finn stad i eit slott der Bowser vert utkjempa over ei hengebru; [SPOILER ALERT] dei første sju av desse Bowsers er "falske Bowsers" som eigentleg er handlangarar forkledd som han, medan den verkelege Bowser finst i den 8. verda. Bowser og lokkeduene hans blir slått ved å hoppe over dei og nå øksa på enden av brua.

Spelet omfattar òg nokre stadium som finn stad under vatn, som inneheld ulike fiendar. I tillegg er det bonusar og hemmelege område i spelet. Dei fleste hemmelege områda inneheld fleire myntar som Mario kan samle på, men somme inneheld "varppiper" som gjer at Mario kan avansere direkte til seinare verder i spelet utan å fullføre dei mellomliggande stadia.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å levere ei best mogleg brukaroppleving. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for personvern. OK